Login
 
Main Data
Author: Sven Bertelsen
Title: Det ustyrlige Prosjektet En ny forståelse av prosjektets natur og av dets ledelse
Publisher: Books on Demand
ISBN/ISSN: 9788743007555
Edition: 1
Price: CHF 8.60
Publication date: 01/01/2019
Content
Category: Wirtschaft/Management
Language: Norwegian
Technical Data
Pages: 148
Kopierschutz: Wasserzeichen
Geräte: PC/MAC/eReader/Tablet
Formate: ePUB
Table of contents
Å lede prosjekter og lose dem gjennom perfekte eller stormfulle forhold er en særdeles utfordrende oppgave. Jo større og jo mer komplekse prosjektene er, desto større er utfordringen. Utfordringen øker ikke lineært med økende antall grensesnitt, men snarere eksponensielt. Kunnskapen om prosjektets ledelse må man følgelig hente fra flere områder enn man kan forestille seg når man deltar på et enkelt prosjektlederkurs, eller en flersemesters ledelsesutdanning. Det å se langt ut over sitt eget fagområde og hente inspirasjon og kunnskap fra det som for byggenæringen kan oppleves som utradisjonelle fag, er og blir en nødvendighet. Denne boken gjør akkurat det. Den tar selvfølgelig utganspunkt i det nære og det kjente, men den tar også både korte og lange omveier til fagfelt som kan virke merkelige for en prosjektleder for et byggeprosjekt, men som ved nærmere refleksjon viser seg å være meget berettigede. De til og med beriker og supplerer vårt eget fagområde. I denne boken gjør Sven begge deler, og han gjør litt til. Han henter inspirasjon fra utradisjonelle fagfelt og benytter dem til å forklare hvorfor prosjektene er, og blir, ustyrlige. Eller uregjerlige som er ordet i den danske utgaven. Han bruker eksempler fra sitt lange og varierte arbeidsliv. Det benyttes både eksempler fra de nære tingene som eksempler fra de store prosjektene. Og han reflekterer rundt det mulige og det tilsynelatende umulige. Etterhvert som man leser seg gjennom boken, øker forståelsen for hans resonnement og gleden av å bli beriket av de nye og høyst utradisjonelle tankene han bidrar med. Jeg har selv nylig hatt gleden av å sitte i de dype lenestolene på hans hjemlig innredete kontor og diskutere prosjektutfordringer med dets muligheter og potensielle hindere. Det var en svært berikende opplevelse. Derfor har det vært en tilsvarende fornøyelse å bidra til å gjøre denne boken tilgjengelig for norske lesere. Jeg håper at interessen for lean, flyt, prosesser, sløsingsreduksjon, produktivitetsøkning med så mye mere bare blir større etter at tankene i denne boken har kommet det norske markedet og den norske byggenæringen til gode. Slik også jeg er levende opptatt av at tankene når ut til langt flere.

Født i 1937 og MSc i bygg og anlegg i 1961. Sven Bertelsen har brukt det meste av sitt profesjonelle virke på prosjekter. I førti år var han del av det rådgivende ingeniørfirmaet NIRAS, et ledende dansk konsulentselskap. Her var han bl.a. senior partner i 25 år. Han har hatt ansvar for noen av firmaets større prosjekter, med oppbyggingen av den danske forsyningen av naturgass på 70- og 80-tallet som de fremste. Hans navn er i dag først og fremst forbundet med The International Group for Lean Construction, IGLC, og det danske Trimmet Byggeri. Sven har siden slutten av 80-tallet bidratt sterkt til utviklingen av lean-teoriene, og ikke minst hans tanker om forståelsen av prosjektet som et komplekst, dynamisk og tilpasningsdyktig system er internasjonalt anerkjent. Sven introduserte lean construction i Danmark. Dette har han arbeidet med helt fra sine første forsøk med Toyota-inspirert just-in-time-logistikk og frem til dagens allsidige virksomhet som konsulent, veileder, underviser, foredragsholder og forfatter. Han var med-grunnlegger av den danske foreningen for Lean Construction-DK, hvor han i 2014 ble dets første æresmedlem.
Table of contents

Innledning


Disse essayene har lenge vært underveis. De er resultatet av et utviklingsprosjekt som jeg påbegynte i NIRAS mot slutten av 1980-tallet. Inspirert av Toyotas produksjonssystem og ikke minst av deres just-in-time logistikk, som alle snakket mye om den gangen. Men langt viktigere, inspirert av fornuftige kollegaer. Og ikke minst inspirert av hele Danmarks Marius, arkitekt Marius Kjeldsen (1924-2004), som i mange år hadde vært, og den gang stadig var, Boligministeriets tenkende drivkraft bak byggingens utvikling.

I NIRAS var vi en gruppe engasjerte medarbeidere fra byggingens hverdag som testet om denne Toyota-logistikken kunne virke. Og det kunne den!

Langt bedre enn vi hadde drømt om. Men tross et grundig forarbeid, forsto vi ikke hvorfor. Vi endte opp med en produktivitetsforbedring på omkring 20%, i tillegg til en lang rekke andre forbedringer. Men, sagt med min senere japanske guru Shigeo Shingos ord, kun med Know How. Og knapt nok det. Kanskje mest med vår egen sunne fornuft og mange års erfaring med prosjekter. Men på ingen måte med en Know Why.

Og så gikk det jo som det måtte gå. I de etterfølgende testene forsøkte en rekke av våre entusiastiske medarbeidere å forbedre vårt svært enkle styringssystem. Verre og verre gikk det. Inntil styringen ble lagt inn i deres IT-system sammen med tidsplanen. Hvorpå det gikk helt galt.3

Det hele ble oppgitt og gikk nesten i glemmeboken.

I 1999 fikk jeg imidlertid øynene opp for Lean Construction. Her fant jeg plutselig igjen de samme tankene, men nå så de ut til å virke. De gjaldt visst for California, men de virket. Sonja, min hustru og sparringspartner, og jeg reiste straks til Berkeley, hvor det skjedde, og vi møtte her for første gang De Tre Musketerene, som jeg siden døpte dem: Lauri Koskela, Glenn Ballard og Greg Howell. De ble sammen med sine familier våre personlige venner, som vi siden den gangen har holdt tett kontakt med.

Lauri Koskela er tenkeren bak hele min forståelse. Lauri tenker, noen ganger så det knaker, og det er fra ham nye synsvinkler dukker opp. Hvem ellers kunne finne på å ta fatt på prosjektets metafysikk med inspirasjon hos Aristoteles?

Det er hans avhandlinger og artikler og ikke minst hans TFV-teori, som er grunnlaget for min forståelse av det ustyrlige prosjektet, og ikke minst for min oppdagelse av betydningen av en god teori.

Glenn Ballard er mannen fra maskinrommet. Han er en kombinasjon av en fantastisk inspirerende og sprellevende forsker og en erfaren praktiker. Han begynte som en arbeider på byggeplassen som med tiden arbeidet seg opp til både formann og anleggseleder. Deretter studerte han videre til ingeniør. Senere fikk han en PhD og ble professor på Berkeley-universitet i California.

Han er mannen bak Last Planner, som er det helt sentrale systemet for den nye ledelsen av byggeprosessen, og han er forskeren som hele tiden kikker i krokene og stiller de relevante spørsmålene.

Det var Glenn, som ledet meg inn på betydningen av flyt i prosjektet.

Og så har vi Greg Howell. Greg er vår alles onkel. Han er ingeniør, en