Login
 
Main Data
Author: Ra?it Tunca
Title: Tasavvuf Sohbetleri 2014 Rasit Tunca'nin 2014 Senesinde Yaptigi Tasavvufi Sohbetler
Publisher: epubli
ISBN/ISSN: 9783752941623
Edition: 2
Price: CHF 5.30
Publication date: 01/01/2020
Content
Category: Philosophie
Language: Turkish
Technical Data
Pages: 100
Kopierschutz: kein Kopierschutz
Geräte: PC/MAC/eReader/Tablet
Formate: ePUB
Table of contents
ilk defa tasavvuf yoluna nak?ibendiler de girdim, daha önce Burhamiye de deneyimim vard?. daha sonra Nak?ibendi tarikat?ndan ayr?ld?m, Burhamiye'nin kolu olan Dusukiye tarikat?na geçtim. Oradan da ayr?ld?m Ve kendi yolumu çizdim. ?u anda Ra?idi Yolu ve tarikat?n?n kurucusu ve yolun yolcusuyum. Halen Yolumuz devam etmekte ve, deneyimlerimi sizlerle payla?mak için, vaazlar?m? Kitap olarak yay?nlamaya karar verdim. E-Kitap ve kitap halinde olacak olan en son kitab?m 'Tasavvufi Sohbetleri 2014', ?n?allah sizlere bizlere ve insanl?k alemine hay?rl? ve u?urlu olur..

Ba?a?açl? Ra?it Tunca - Karoglan Hoca Kimdir? Biyografisi isim : Ra?it Tunca Göbek ismi : Selim Soy Lakab? : Haceliler Nickname : Karoglan veya Kar©glan ve imageman Baba ismi : Mustafa Anne ismi : Rabia Dogum : 1970 Ba?a?aç E?itim: ilkokul : 1976 -1981 Ba?a?aç Ortaokul Lise : 1981 -1988 Sand?kl? ?mam Hatip Lisesi 13.06.1988 de 8.25 Diploma notu iyi derece ile Mezun oldu. Yüksek Okul Üniversite : 1988 -1989 AÜHF - AYO Mesleki E?itim : Elektrik Teknisyenli?i EBT ve EIT Sigmundsherberg Austria Lehrabschlussprüfung : Elektrobetriebstechniker 25.01.2006 mit bestanden - Landesberufsschule Wiener Neustadt Lehrabschlussprüfung : Elektroinstallationstechniker 24.06.2006 mit bestanden - Landesberufsschule Stockerau f Elektrotechnik